Thursday, May 19, 2016

Code Tạo hiệu ứng Trỏ chuột cực đẹp cho Blog

Code Tạo hiệu ứng Trỏ chuột cực đẹp cho Blog

Chỉ cần Copy đoạn mã bỏ zô Blog các bạn đẹp lung linh ngay. Bắt đầu nào.

Code Tạo hiệu ứng Trỏ chuột cực đẹp cho Blog


Hiệu ứng 3 Ngôi Sao
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/3ngoisao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Bồ Câu Bay
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...4/bocaubay.swf " width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
</DIV>

Hiệu ứng Bướm Bay Và Pháo Hoa
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loit...yvaphaohoa.swf " width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
</DIV>

Hiệu ứng Những Trái Bóng Đung Đưa
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/nhungtraibong.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right"> </DIV>

Hiệu ứng Chòm Sao Sáng
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Sao Thập Cẩm Đủ Màu
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/SaoThapCamDuMau.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Sao Rơi
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Tim Hồng Bay Lên

<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/timhong.swf" width="700" height="1000" wmode="transparent" align="left">
</DIV>

Hiệu ứng Bướm Trắng Bay

<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/BuomTrangBay.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Cá Bơi Lội Tung Tăng
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/caboiloi.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Tuyết Rơi Và Sao Bay
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/tuyetsao.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Đôi Bướm Xanh Bay
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buomxanh.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hiệu ứng Dàn Sao Đung Đưa
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src=" http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saodungdua.swf" width="750" height="922" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Còn rất ngiều hiệu ứng đẹp :

   Bước 1: bạn truy cập vào http://www.totallyfreecursors.com/
   Bước 2:click vào một hình trỏ chuột mà bạn cảm thấy ưng ý
   Bước 3:trong cửa sổ hiện ra,bạn coppy hết mã code HTML
   Bước 4:các bạn quay về blog của mình vào Mẫu --->chỉnh sửa HTML rồi nó sẽ hiển thị ra mọt cái bảng khá rắc rối--->bấm vào cái bảng và ấn  CTRL+F và điền <body> ấn enter rồi dán cái mã code coppy vừa nãy sau chữ <body>

Chúc các bạn thÀNH CÔNG !