Thursday, May 19, 2016

Code hiển thị số người đang online cho Blog

Code hiển thị số người đang online cho Blog

Hiển thị số người đang online  cho bạn biết được số khách đang truy cập hiện tại trên Blog 

1.Đầu tiên bạn truy cập vào đây http://whos.amung.us/
2.Bạn chọn :Widgets
3 Chon loại Widgets mà bạn thích và copy Code về Blog


Cài đặt số liệu thống kê trên trang web của bạn là rất dễ dàng.Bạn có thể dung miễn phí hoặc mất tiền (có nhiều chức năng hay hơn) . Đơn giản chỉ cần sao chép đoạn mã html mà bạn nhìn thấy dưới đây và dán nó vào mỗi trang bạn muốn theo dõi.


Code hiển thị số người đang online cho BlogMuốn có một widget phong cách khác nhau? Xem tất cả các loại khác nhau trong bộ sưu tập sau tại :whos.amung.us - showcase4 .Tiếp theo bạn thêm nó vào website hay blog của bạn 
                               (blog có thể là WordPress,Blogspot)
Mình xin lấy 1 vài ví dụ

Thêm vào blog WordPress: bạn chọn Appearance > Widgets (hoặc Giao diện > Widget nếu bạn đang dùng tiếng Việt). Bạn dán đoạn mã đã sao chép ở bước 1 vào rồi nhấp Save.

Thêm cho Blogspot: Bạn đăng nhập vào blog ==> Chọn bố cục ===> Tìm đến thêm Tiện ích (Chọn HTML/Javascript) ==> ban copy đoạn code rồi bạn dán đoạn mã đã sao chép ở bước 1 vào rồi nhấp Save.

Bạn muốn thêm vào website của bạn bạn bạn vào đây xem tiếp nhé: 
Cách đếm số người đang truy cập website hay blog của bạn 

Cái này mình đang áp dụng cho cai blog Webhayit.blogspot.com của mình và thấy khá là hay
Vậy là Ok chúc các bạn thành công !